Konec novodobého otrokářství

 „Také jste četl tu povídku? Novodobý otrok se jmenuje.“

„Ano, četl.“

„A?“

„A?“

„No, copak Vás to nepobuřuje? To, jak to vše doopravdy funguje?!“

„Opravdu to tak funguje?“

„No to není možné!!? Copak vy to nevidíte?! V jaké bublině si to žijete?! Vy ignorante!!!“

„Vidím, že vás vaše rozčilení baví. Libujete si v něm, protože je to pro vás dobrá ventilace a způsob, jak přebít pocit bezmocnosti. Že se tak cítíte? Vidíte onu realitu a cítíte se naprosto bezmocný.“

„No samozřejmě!!! Vy snad ne?!“

„Ne.“

„Jak to… ?“

„Protože vím, že jsem bezmocný jen natolik, kolik já sám své bezmocnosti věřím.

Vím, o čem mluvíte. O systému novodobého otroka. A právě jste úspěšně udělal první krok k rozpuštění či „zničení“ onoho systému. Uvědomil jste si totiž, že existuje.

Druhým krokem pak je přijmout jako holý fakt, že moc rozhodovat o svém životě máte v rukou jedině vy. Nikdo jiný. I když se nám společnost snaží namluvit, a to dost úspěšně, pravý opak. Je to jen klam. Je to jen jakási mlha tím systémem rozprostřená všude kolem, která nás oslepuje. Ale jakmile to pochopíme a prohlédneme, jsme na začátku cesty ke svobodě.“

„Počkejte, říkáte, že nastavení společnosti za mne nerozhoduje? Co třeba školský systém? Aha? Nebo zdravotnictví, průmysl, věci, co jsou k dostání na trhu, nebo co se děje hrůzného ve světě, to říkáte, že já můžu nějak ovlivnit???“

„Ano, samozřejmě.“

„Práci, co dělám, množství peněz na mém účtu, za které si můžu koupit svobodu, tohle všechno taky?! To by mne zajímalo jak!!“

„Tak hlavně. Žádnou svobodu si kupovat nemusíme. My už svobodní jsme. A vždycky jsme byli. To je opět jen ta pomyslná mlha, která nás zaslepuje a iluzorně nám naši svobodu bere. Je to jen klam. Je to omyl.

Nepotřebujeme peníze, abychom byli svobodní. Svobodní jsme ve své mysli a ve svých srdcích. Když změníme myšlení, změní se i realita kolem nás. To je holý fakt.

Je také velmi důležité si pamatovat, že máme možnost volby. Že vždy máme možnost volby. Opravdu POKAŽDÉ. Za každé situace.

Ke klasickému školskému systému existují alternativy, stačí vynaložit úsilí, zajímat se, sbírat informace a ty vyhodnocovat. Ne pouze slepě následovat dav. Zdravotnictví můžeme ovlivnit tím, že se nebudeme léčit jen na úrovni těla, ale zvědomíme své myšlenky a pocity a pochopíme, že nemoc těla je jen zprávou pro naši duši. A následnou léčbu, či návrat k harmonii, budeme spíše hledat v přírodních prostředcích a bylinkách než v medicínské chemii. Ano, je to běh na dlouhou trať, záleží však pouze na tom, co doopravdy chceme. Osvobodit se? Zůstat v okovech?

Ohledně průmyslu a trhu, to my jsme kupní síla a každým dalším nákupem rozhodujeme o tom, co se opět vyrobí. Můžeme podporovat lokální výrobce a pěstitele výběrem zboží, co dáváme do košíku. Nechceme zatěžovat planetu přebytečným odpadem? Nebuďme konzumní!

Všechno tohle vede k uvědomování si svých činů a tím i myšlenek.

Proč dělám to, co dělám? Proč cítím to, co cítím? Co chci dělat? Jak se chci cítit? Co mne k tomu dovede? To jsou základní otázky, na které je potřeba si odpovědět. To jsou základní otázky, jejichž odpovědi vedou ke bdělosti a tím pádem i k osvobození.

Protože pouze nevědomí lidé (nevědomí si sami sebe) jsou snadno ovladatelní.

A to špatné, co se děje ve světe? Dějí se dobré i špatné věci. Pro které se rozhodneme my? Budeme sledovat ty zprávy, které nás informují pouze o těch špatných věcech a probouzí v nás strach, anebo se budeme obklopovat pěknými věcmi a budeme to dobro sami vytvářet? Je to jen na nás.

Rozhodněme se pro to, co ve svém životě chceme, a zaměřme svou pozornost na to. To, co nyní vidíme, že se děje a nám se nelíbí, nám má jen pomoci v definici našich preferencí, nemáme díky tomu zůstávat v pocitu bezmoci. Naopak. Jen díky tomu všemu lépe definujeme sami sebe. Takže! Mám to shrnout?“

„Ano, prosím.“

„Na osvobození se z novodobého otrokářského systému potřebujeme.

1.Uvidět, že existuje.

Což je vlastně pojmenování toho, co nechceme mít ve své realitě.

2.Vědět s neochvějnou jistotou, že pouze my máme onu MOC řídit sami sebe a své životy.

Tudíž si následně s lehkostí definovat, co chceme mít ve své realitě.

3.Najít mír v sobě.

Což znamená směřovat pozornost tam, kde nám to dělá dobře. Nebudeme poslouchat negativní zprávy, ale vybereme si ty pozitivní. Budeme vědomě nakupovat. A budeme se starat o své emoce – vědět, proč se cítíme tak, jak se cítíme.

A s onou „starou“ realitou nebudeme vnitřně bojovat. Budeme v sobě jen živit víru, že i toto je pouze dočasné. A vše, co do svého života chceme, to přijde. V pravý čas. Je jen potřeba důvěřovat správnému načasování.

Dodržíme-li tyto tři body, nenajde se na světě již pro nás žádný otrokář. Budeme naprosto svobodní. A postupně tak přetvoříme celý svět.

No není to geniální?“

„Je. Naprosto!“

Petra Jánová ♡ Žijme svůj Život ♡

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.