Vytváříme láskyplné vztahy

sami k sobě, k lidem, kteří s námi sdílí naši životní cestu a k životu samotnému? Umíme komunikovat bez emocí? Známe pojem bezpodmínečná láska? Chováme se ve vztazích přirozeně, beze strachů a jsme sami sebou? Naplňují nás naše vztahy dostatečně? Začít žít život v lásce, pravdě, úctě, pokoře a vnitřní harmonii je magický moment, odhalme společně, jak na to.

Zdraví